Ungdom  

"Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord." Sal 119:9 (NB88)


Alle under 18 år anbefales å spørre foreldrene sine før innhold lastes ned

Hvordan kan kristne forholde seg til AI?

En kort fremstilling om hvordan kristne kan forholde seg til AI. Jeg mener vi ALDRI kan stole på AI til å tolke Guds Ord. Den Hellige Ånd skal hjelpe oss med det. Derfor mener jeg at vranglære fra AI vil kunne være en av de største truslene mot kristne i tiden som kommer, i tillegg til forfølgelse. Hva mener du? Tør du å stole på forkynnelse fra AI uten å kildevurdere opp imot Guds Ord? Det vil aldri jeg gjøre! Gjør deg opp din egen menig også på dette området! Det er det som betyr noe for deg.

Trosforsvar for unge kristne

Denne boken er skrevet for å kunne hjelpe unge kristne å forsvare troen sin. Forfatteren har selv opplevd at det å flytte ut av hjemmet og sin vante menighet kan være tøft. Også trosmessig. I en ny hverdag skal den unge kristne forsøke å danne sitt nye liv. Mange blir møtt med skepsis fordi de velger å tro på Gud. Og mange blir igjen bombardert med spørsmål de ikke har forutsetning til å svare på. «Hvorfor har jeg ikke lært noe om å forsvare troen min?», undrer de seg kanskje på. Og hvordan skal jeg klare ensomhet under Covid19-pandemien? Alle som er voksne har jo vært ung en gang. Vi som voksne kristne har et ansvar for å hjelpe de unge til å kunne forsvare det de tror på. Boken er ikke et komplett eksempel på trosforsvar. Det var heller aldri hensikten. Men den er skrevet for å kunne hjelpe unge kristne til å begynne en prosess på å kunne forsvare sin tro. På hva? På Bibelen. Mange aktuelle tema som unge kristne blir krevd å ha en mening om blir tatt opp. Mitt motto er som vanlig: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. Bli med på en spennende reise innen trosforsvar.

Uten synd er det ingen frelse

En kort fremstilling om hvorfor det ikke finnes en frelse uten at det finnes synd. En del ledere i kristen-Norge avviser at det finnes en fortapelse. Og derved avviser de i praksis at det finnes synd som Gud må fordømme. Men takk gode Gud! Jesus tok våre synder på seg. Som vanlig: Les i Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. 

Har vi bevis for Guds eksistens?

En kort fremstilling av spørsmålet om det finnes bevis for Guds eksistens. Og svaret er selvsagt nei. Men det finnes likevel tankevekkende informasjon vi kan trekke ut av Bibelen rundt temaet. To ting trekkes frem: 1) Gjenopprettelse av Israel som nasjon og 2) Matematisk sannsynlighet for at Bibelens Jesus er Messias. Som vanlig: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg.

Bibelsk sex VS porno

Denne korte fremstillingen tar for seg et sårbart og viktig tema: Hva er Bibelens rammer for sex? Det er, var, og vil alltid være innenfor ekteskapets trygge grenser. Er porno et problem i menighetene i dag? Svaret på det er ja! I USA viser målinger at 67% av kristne menn og 50% av pastorer jevnlig ser på porno. Det står trolig ikke bedre til i Norge. Hvis vi ikke tar tak i dette, vil neste generasjons menighetstjenere være avhengige av porno. Det er en tragedie! Du får linker til statistikk i teksten. Kilder viser til at 90% av 16-åringe gutter i Norge ser på porno på mobilen hver dag. Det er et enormt problem! Min erfaring er at moralisering ikke løser noen problemer. Guds Ord, derimot, gjør det! Rundt 30 år med sjelesorg og enda lenger studie av Bibelen danner grunnlaget for det du får presentert her. Velg å bli fri fra porno. Du møter åpne armer hos Gud!

Kom til Gud med alt!

En oppfordring til alle som tror de ikke er verdige til å bli frelst. Du vil møte åpne armer hos Bibelens Gud når du oppriktig kommer med livet ditt. Ung eller gammel: Kom med dine "blåveiser" til Gud. Eneste vei til Gud er å ta imot Jesus, Guds Sønn, som din frelser. Gud vil at alle skal bli frelst, og vil gjerne tilgi deg! Det henvises til flere steder i Bibelen som viser at dette faktisk er sant. Del gjerne med andre!

Hva sier Bibelen om sex?

En kort fremstilling om temaet "hva sier Bibelen om sex?". Av erfaring vet jeg kristen ungdom har mengder av spørsmål rundt dette, men få konkrete svar fra Bibelen. Dessverre har voksne kristne ofte vært for unnvikende eller feige til å svare på spørsmål rundt dette. Beklager! Dette er nok et vanskelig tema for mange, så vi må ikke være fordømmende. Personlig har jeg lenge forsøkt å gjøre noe med det. Dette er mitt forsøk på å rette opp i denne store feien. Som ung forsøkte jeg selv å få svar på hva Bibelen sier om sex. Jeg spurte frimodig møtelederne ansikt til ansikt. Men det var ingen som turte å ta spørsmålene opp på møtene. Det samme ser vi også i dag. Her får du svar på hvordan Bibelen ser på sex, hvilke rammer Guds Ord setter for sex, hva er egentlig onani (ikke engang i nærheten av hva de fleste tror!), hva sier Bibelen om å tilfredsstille seg selv? Noen vil kanskje bli positivt overrasket. Her går vi rett på sak, uten å være flau! Som vanlig: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. 

Hvordan kan kristne forholde seg til genteknologi?

Helt fra tidlig ungdomsalder har jeg fulgt med på den teknologiske utviklingen innen genforskning- og genterapi. Med hovedfag i kjemi og master i farmasi har jeg i voksen alder også fått den fagmessige bakgrunnen som er nødvendig å følge den raske utviklingen innen dette fagfeltet. Men den viktigste bakgrunnen jeg har kommer fra Guds Ord. Denne korte boken er ikke et forsøk på moralisering. Det er et forsøk på å finne ut hvordan vi som kristne kan forholde oss til genforskning- og genterapi, basert på hva Bibelen har å si. Kanskje dette kan være til hjelp for kristne som er skeptisk til temaet, men som ikke vet hva Bibelen har å si? Jeg overlater til enhver å gjøre seg opp sin egen mening. Del gjerne med noen du kjenner, eller med din lokale pastor. Måtte denne boken bli til velsignelse for deg som leser den!

Hvordan kan kristne forholde seg til utenomjordisk- eller interdimensjonalt liv hvis det skulle oppdages?

Helt fra jeg var ganske ung har jeg fulgt med på astronomi og muligheten for funn av «intelligent liv» andre steder i universet. Dette har nå utvidet seg til å gjelde mulighet for «interdimensjonalt liv». Mitt fokus har vært som følger: Hva har Bibelen å si om dette temaet? Svært viktige ting, viser det seg! For mange har UFO-fenomenet, uansett hva de måtte tro på, vært preget av stigmatisering og latterliggjøring. Vel, slik er det ikke nødvendigvis lenger. Informasjon hentet fra amerikanske forsvarsmyndigheter om hva UFO-er kan være ble lekket allerede i desember 2017 på Fox News. Louis Elizondo, tidligere ansatt i AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program i USA) kom med en oppsiktsvekkende uttalelse 17.12.17. Uttalelsen var som følger, oversatt til norsk «Vi er kanskje ikke lenger alene, hva nå det måtte bety». Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=-2b4qSoMnKE. Forskere finner stadig flere eksoplaneter, det vil si planeter i andre solsystemer. Noen av disse kan potensielt kunne ha forhold kompatibelt for liv slik vi kjenner det. Mange tar til orde for at «det må finnes liv andre steder i universet». Personlig tror jeg at ufo, aliens og interdimensjonalt liv er en del av endetidsbedraget fra Satan. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Ved å lese i Guds Ord! Kan så Bibelen forklare hva UFO-fenomenet er? Mitt svar er: Ja! Håpet er at leseren kan gjøre seg opp sin egen mening ut ifra Guds Ord.

Hva sier Bibelen om homofili?

Hva sier Bibelen om homofili? Her får du presentert hva som står om temaet i både Det Nye- og Det Gamle Testamentet. Og Bibelen er klar på hva som er Guds vei også her. Men ikke bare hør på meg. Gjør deg opp din egen mening på hva Bibelen har å si om temaet! Det er det som betyr noe for deg. 

Valg av ektefelle

Kort introduksjon om å velge ektefelle. Å velge rett ektefelle mener jeg er det nest viktigste etter frelsen! Over 20 år har jeg hjulpet ektepar, uansett tro, gjennom mange ulike typer kriser. Det er noen få punkter som alltid er til stede. Jeg baserer mine råd på Guds Ord, og på erfaring. Kanskje dette kan være til hjelp for kommende ektepar i alle aldre? Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening på hvordan en bør velge ektefelle! Det er alt som betyr noe for deg. 

Hva sier Bibelen om gjengifte?

Kort om hva Bibelen sier om gjengifte. Personlig er dette noe av det vondeste for meg å svare på. Slik jeg ser det, har Bibelen et klart svar. Men ikke bare hør på hva jeg sier. Les hva Bibelen har å si om temaet, og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg.

Gudfryktige ektefeller

Hva sier Bibelen om hvordan ektefeller skal oppføre seg mot hverandre? En kort fremstilling om temaet. Ikke alle dager er rosenrøde i et ekteskap. På forsidebildet ser vi også barnehender. Hvordan foreldrene lever sammen, vil i aller dypeste forstand påvirke barna. Guds Ord vil det beste for oss! Hvordan mener du Gudfryktige ektefeller bør være? Les hva Bibelen sier om temaet, og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. 

Endetid for ungdom 101

For mange kan endetiden virke skummel og vanskelig å forholde seg til. Men det har vi ifølge Bibelen ingen grunn til! Slik jeg leser Guds Ord, skal vi som er frelst rykkes bort før trengselen på 7 år begynner. Gud dømmer ikke oss som er rettferdig sammen med de som ikke er rettferdige. Se bare 1 Mosebok kapittel 18. De syv år med trengsel er Guds dom over verden, og kan derfor ikke gjelde oss som er frelst. Se Joh 5:24, Joh 9:39. Som ung hadde jeg mange spørsmål om endetiden, men ingen kunne svare meg på det jeg lurte på. Denne boken er et forsøk på å vekke interessen om temaet endetiden. Pluss å hjelpe deg som er ung til å nærme deg temaet uten frykt. Bibelen viser flere steder at endetiden ikke er en fare for dem som har gitt sitt liv til Jesus. Min anbefaling er alltid: Les din egen Bibel og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. Er du under 18 år, anbefaler jeg alltid at du hører med foreldrene dine før du leser denne boken. Forfatteren er utdannet med hovedfag i kjemi og master i farmasi. I over 40 år har han vært opptatt av- og studert hva Bibelen sier om de siste tider. 

Del 1 av romanserie om endetiden for ungdom

After Rapture Missionaries-serien

Denne boken handler om A.R.M: En hemmelig, kristen organisasjon med følgende formål: Å hjelpe mennesker over hele verden med å ta imot Jesus som sin frelser etter bortrykkelsen. Og til selv å bli misjonærer i den kommende apokalyptiske verden. Hovedpersonene kommer fra familien med etternavn Baker: Samuel (far, Sam blant venner), Lilly (mor), Daniel (sønn, Danny blant venner) og Charles (stesønn, Chuck blant venner). Handlingen utspiller seg fra 2026-2027 i London. I historien får vi se hvordan de ulike valgene hovedpersonene tar kommer til å påvirke livene deres. Og ikke minst: Hvilke konsekvenser får valgene deres? Noen konsekvenser er kortvarige, andre gjelder en hel evighet. Gjennom denne romanen er det lagt vekt på en bokstavelig tolkning av Bibelen. Likevel er det også brukt fantasi til å fortelle en versjon av endetiden, som forfatteren mener er i tråd med en bokstavelig tolkning av Bibelen. Boken passer for ungdommer og for unge voksne. NB: Flere antagelser i A.R.M-serien har gått i oppfyllelse! Se vedlegg bakerst i boken.

Del 2 av romanserie om endetiden for ungdom

A.R.M; After Rapture Missionaries-serien

Bok to i A.R.M-serien omhandler «Rapture gap». Dette er tiden som følger rett etter bortrykkelsen og frem til Daniels syttiende års uke starter. I Bibelen står det ikke mye om denne epoken. Vil den vare 1 dag, 1 uke, 1 måned eller 1 år? Ingen vet svaret. Antikrist vil tre frem i denne perioden. Og han vil trolig ikke bare komme ut av løse luften. Gud bestemmer selv når Antikrist og den falske profet får entre arenaen. I denne boken fortetter historien om Chuck Baker og hans venninne Sandra Yale. Begge har blitt etterlatt på jorden. De gikk glipp av bortrykkelsen. Jesus har hentet sin brud! Chuck skjønner raskt hva som har skjedd. Dermed vet han også må gjøre for å «rekke siste tog» til bryllupet i himmelen! Men dette medfører store utfordringer og prøvelser. I Guds kraft gyver Chuck og Sandra løs på utfordringene som venter dem. De blir godt hjulpet av Sam, stefaren til Chuck (nå i himmelen). Han har laget en mengde videobeskjeder med gode råd for hva de nå bør gjøre. NB: Flere antagelser i A.R.M-serien har gått i oppfyllelse! Se vedlegg bakerst i boken.

Del 3 av romanserie om endetiden for ungdom

A.R.M; After Rapture Missionaries-serien

Bok tre i A.R.M-serien tar for seg Daniels syttiende års uke, også kalt trengselstiden. Denne perioden skal vare i syv år, og begynner med at Antikrist oppretter en pakt med Israel og verden. Når denne epoken starter, har Antikrist trolig opparbeidet seg stor makt. Men han er nok fortsatt ikke allmektig på jorden. Mange ting må på plass først. Og tempelet i Jerusalem må også gjenoppbygges, etter profetiene i Guds Ord. Daniels syttiende års uke deles inn i to epoker, begge på tre og et halvt år. I den første delen virker de to vitnene fra Jerusalem foran øynene på hele verden. Etter at de første tre og et halvt årene er omme, klarer Antikrist å drepe dem. Vi har nå kommet til de siste tre og et halvt år av trengselstiden, også kalt den store trengsel. På dette tidspunktet skal Antikrist blant annet vanhellige tempelet. Denne boken starter med at Chuck Baker og Sandra Yale rømmer fra London til Haifa i en ubåt sammen med Ariel Liebermann. Fra Haifa reiser de mot Jerusalem, hvor de skal oppholde seg gjennom hele trengselstiden. Både Chuck og Sandra kjemper mot mørkets makter når de i Guds mekitge kraft gir alt for å fullføre målet til A.R.M: Å utruste de etterlatte fra bortrykkelsen på redselen som nå vil ramme hele verden. NB: Flere antagelser i A.R.M-serien har gått i oppfyllelse! Se vedlegg bakerst i boken.

Ung, Moden Tro

Denne boken er for deg som ønsker å få mer innblikk i hva Gud allerede har gitt oss gjennom sin sønn Jesus Kristus. Det legges mye vekt på hva Bibelen sier om ulike aspekter om det å være troende. Målet er at vår tro skal kunne modnes. En ung tro kan være både sterk og skjør. En moden tro kan være erfaren, men også preget av dårlige erfaringer. Hvordan kan vi kombinere det beste fra begge deler? Boken er tilpasset Bibel-studier, enten gruppene kalles Bibel-grupper, celle-grupper eller connect-grupper. Etter hvert kapittel er det plass til egne notater. Det første kapittelet er skrevet til ære for de som måtte være ufrelste. Av egen erfaring vet jeg at det kan være mange saker som ufrelste lurer på, men som de kanskje ikke tør å spørre om. Gjennom hele boken legges det vekt på en bokstavelig tolkning av Bibelen: Det som står i Ordet er det vi skal forstå ut ifra Ordet. Boken passer for tenåringer og oppover. 

Menighetsdemokrati eksisterer ikke i Bibelen

Dette temaet er viktig for ungdom å vite om. Dere er neste generasjons menighetstjenere. Alle generasjoner få vite om dette viktige temaet! Denne korte fremstillingen tar for seg det jeg mener er en eksistensiell trussel for menighetene i dag: Menighetsdemokratiet. Jeg tenker først og fremst på lærespørsmål i denne settingen. Det overlates ofte til en demokratisk valgprosess hva en menighet skal mene om ulike lærespørsmål. Et slikt styresett er komplett u-Bibelsk etter min oppfatning! Gud er forfatteren av sitt eget Ord. Tør vi virkelig å endre på Guds Ord ved hjelp av menighetsdemokratiet? Tør vel noen i full offentlighet å sette seg selv over sitt eget lands lover? Men med Guds Ord viser mange menigheter få eller ingen skrupler. Dette er likestilt med å sette seg selv over Guds Ord. Hvem er så Guds Ord? Det er ingen andre enn Jesus! Se Joh 1:1 og Åp 19:13. Til de menighetene som er skyldige i denne synd: Vend om! Se artikkelen "Vend om, min Brud" på "Forside". Som vanlig: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg.

Nei Til Kompromiss!

Jeg tror fast på at Guds Ord aldri kan endres. «Jeg forstod at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham.» Pred 3:14 (NB88). Dersom en går på kompromiss med hva Bibelen sier, har en også satt seg til dommer over Guds Ord. Bibelen advarer mot å gjøre nettopp det. Derfor sier jeg nei til å gå på kompromiss med Guds evige Ord! Som vanlig: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg.