Om siden

"Jeg forstod at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham." Forkynneren 3:14 (NB88) 


Foto: Adobe Stock. Lisens

Hva står Gratisbok.no for? 

Denne nettsiden har som mål å være et digitalt bibliotek med gratis, Bibeltro bøker og materiale om tema som det kanskje ikke forkynnes så mye om i menighetene i dag. Med Bibeltro menes at Bibelens Ord tolkes bokstavelig, uten å endre på innhold eller mening. Eksempel på viktige tema som tas opp er endetid, trosforsvar, hinder for bønnesvar, helbredelse, den troendes dåp, tips til å leve et liv med Jesus, hjelp til å bli fri fra porno med mer. Gratisbok går det rett på sak uten å være flau! Mange vil trolig kalle dette for klassisk pinseteologi. Leseren vet hva Gratisbok står for når han eller hun leser hva Bibelen sier om ethvert tema. Redaktør av nettstedet er mest mulig anonym. Gratisbok har som formål å forkynne Bibelens sannhet med respekt. Det erkjennes at mange (trolig flertallet) kan ha ulike oppfatninger av Bibelen enn det Gratisbok representerer. Alle burde respektere prinsippet om andres rett til å ha egne meninger. Selv om ikke alle meninger kan respekteres. Hva du står for er ditt ansvar. "Vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål! For du vet at de føder strid. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt." 2Tim 2:23-24 (NB88). Det er derfor Gratisbok aldri deltar i diskusjoner. Denne nettsiden er ikke et forsøk på moralisering! Den har til hensikt å fokusere på hva Bibelen faktisk sier om ulike tema. Nettsiden har også et profetisk preg. Dette bør etterprøves av den enkelte. Hvordan? Ved å se om innholdet på nettsiden stemmer med Bibelens Ord. Slik bør vi alltid gå frem med forkynnelse vi låner øre til. KonklusjonGjør deg opp din egen mening basert på Guds Ord! Det er det som betyr noe for deg.

NB: Er du under 18 år, anbefales alle å spørre foreldrene sine hva de tenker om innholdet før du velger å laste ned noe fra siden.