Om siden

"Jeg forstod at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham." Forkynneren 3:14 (NB88) 


Adobe Stock. Lisensert

Hva står Gratisbok.no for? 

Denne nettsiden har som mål å være et digitalt bibliotek med gratis, Bibeltro bøker om tema som det kanskje ikke forkynnes så mye om i menighetene i dag. Med Bibeltro menes at Bibelens Ord tolkes bokstavelig, uten å endre på innhold eller mening. Eksempel på tema som tas opp er endetid, trosforsvar, hinder for bønnesvar, helbredelse, den troendes dåp, med mer. All æren går til Gud! Mange vil trolig kalle dette for klassisk pinseteologi. Leseren vet hva Gratisbok.no står for når han eller hun leser hva Bibelen sier om ethvert tema. Gratisbok.no har som mål å forkynne Bibelens sannhet med respekt. Det erkjennes at andre kan ha ulike oppfatninger av Bibelen enn det Gratisbok.no har. Alle burde respektere prinsippet om andres rett til å ha egne meninger. Selv om ikke alle meninger kan respekteres. Derfor diskuteres det aldri på Gratisbok.no. Oppfordring: Gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg.

NB: Er du under 18 år, anbefales alle å spørre foreldrene sine hva de tenker om bøkene før du velger å laste ned.