Gratisbok.no

"...for intet skal dere gi det" Matteus 10:8

Foto: Adobe Stock. Lisensert

Gratis Bibeltro Bøker 


 "Jeg forstod at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham." Forkynneren 3:14 (NB88)

Last ned gratis under!

Kort video om Gratisbok.no

Introduksjonsvideo

Last ned gratis under!

Bibel Med Respekt

Tanker rundt det å møte andre med vår kristne tro. Gjør vi det med Bibelelen som grunnlag? Gjør vi det med sannhet og respekt? Viser vi nestekjærlighet og varsomhet i prosessen? Dette gir oss alle noe å tenke på!

Hva mente Jesus om det?

Hvordan kan vi vite hva Jesus tenkte om brennaktuelle tema vi kristne er opptatt av i dag? Som for eksempel seksualmoral, baksnakking, løgn, griskhet, homofili eller kvinners rolle i Gudstjenesten? Mange vil trolig bli overrasket hvis de fikk vite hva Jesus fortalte oss om dette i Evangeliene. Hvorfor? Fordi det trolig er svært få som forkynner om det. Her presenteres en kort fremstilling om temaet. Min oppfordring er som vanlig: Gjør deg opp din egen mening basert på hva Bibelen har å si. Det er det som betyr noe for deg.

Last ned gratis under!

Tilgivelse gir frihet

Kort introduksjon om temaet tilgivelse. Hva vil det si å tilgi? Er det forskjell på tilgivelse og tillit? Tilgivelse har ingenting med følelser å gjøre. Det er et valg. Ved å tilgi settes vi fri. Hvordan? Vi blir fri i den forstand at vi ikke lar våre liv gå til grunne på grunnlag av hva andre kan ha gjort mot oss. Igjen er mitt motto: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg.

Last ned gratis under!

Bibelens Manifest

Kort introduksjon til ufrelste om Bibelens Jesus. Han er verdens Frelser, og eneste vei til Gud, som vil at alle skal bli frelst!

Dobbeltmoral med katastrofale følger

Dobbeltmoral når det gjelder Guds Ord gir katastrofale konsekvenser. Hvordan kan det gi seg utslag? Det kan skade Bibelens autoritet, blant annet. Mennesker setter seg til doms over Guds Ord. Mange menigheter aksepterer noe Bibelen sier er synd, men holder seg til Guds Ord i andre settinger. Er det rart folk blir forvirret? Før eller siden vil andre parter komme for å kreve sin "rett". Garantert. For det Bibelen sier er synd på ett punkt har jo allerede blitt godkjent som "rett". Hvorfor skal da andre grupper nektes sin "rett"? Det blir jo komplett ulogisk. For hvem skal bestemme hva som er rett eller galt? Gud eller mennesker? Også her er min anbefaling: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg.

Last ned gratis under!

Konservative mot liberale kristne Finnes en Løsning? 

Konservative og liberale kristne har vært i strid med hverandre i lang, lang tid. Men det finnes en enkel løsning på problemet. Dette presenteres symbolsk på forsiden ved at solen skinner gjennom et tykt skydekke. Les mer i denne korte fremstillingen på kun en side.

Last ned gratis under!

Hvorfor lese Bibelen bokstavelig?

Guds Ord sier selv at vi ikke skal endre på noe av det som står skrevet der. Vi må derfor lese Bibelen bokstavelig. Med det menes at vi ikke skal endre på innholdet, men lese teksten slik den står. Vi kan ikke forstå alt i Bibelen. Men vi må anerkjenne at Gud har kontroll på alt i sitt Ord. Denne boken er en kort oppsummering om hvordan Ordet omtaler seg selv. Og hvem er Ordet? Ingen andre enn Jesus! "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud", Joh 1:1 (NB88). Videre leser vi: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid" Heb 13:8 (NB88). Dette er årsaken til at det er umulig å endre på Ordet, som er Jesus. Dersom noen forsøker å ta vekk noe de ikke liker i Bibelen, står alt til fall. Man setter seg selv i praksis over Guds uttalte Ord. Bibelen advarer sterkt mot å gjøre nettopp det. Men uansett hvor mye en måtte prøve, står Ordet fast til evig tid. Takk Gud for det!

Last ned gratis under!

En Bibelsk Menighet

Denne boken har som tittel «En Bibelsk Menighet». «Er ikke alle menigheter Bibelske?», spør du kanskje. Svaret er dessverre et klart nei. Ikke alle menigheter er Bibelsk forankret. Hva mener jeg med det? En Bibelsk menighet er kun en menighet som bygd opp etter Guds Ord. Dersom en menighet ikke er bygd etter den Bibelske oppskrift, er den heller ikke en Bibelsk menighet. Så enkelt og logisk er det. Derfor er det så viktig å vite hva Guds Ord faktisk sier om denne saken. Boken er ikke et forsøk på å detaljstyre alle aspekter rundt menighetsdrift. Det aller viktigste for alle menigheter burde være at alt det grunnleggende Bibelen har å si om menigheten er på plass. Eller sagt med andre ord: At grunnmuren er på plass før en bygger videre. Drives for eksempel menigheten etter "den femfoldige tjenesten" som beskrives i Ef 4:11? Mange menigheter har ikke engang dette på plass. Som leser får du ikke et dyptgående studium om alt som en menighet skal være. Men det lar deg som leser få vite hva Bibelen sier om hvordan grunnstrukturen til enhver menighet skal være. Det er ikke slik at jeg har alt på stell i mitt liv. Og jeg er ikke ute etter å kritisere. Jeg vet heller ikke om jeg selv en gang vil kunne oppfylle kravene til å være med å tjene i en menighet. Noen bruker begrepet "lede", som jeg bevisst ikke bruker i menighetssammenhenger. I menighetene er vi kalt til å tjene. Se for eksempel Luk 22:27, Apg 6:12. Jeg søker alltid å finne ut hva Bibelen har å si om ethvert tema. Det er mitt mål å være tro mot Ordet. Slik bør det også være med vårt liv i menigheten. Ved å begynne med det mest grunnleggende, Guds Ord, blir det vanskeligere å bygge feil videre.

Last ned gratis under!

En lærebok om endetiden fra A-Å

Mange røster taler i dag om endetiden. Hvem velger vi å lytte til? Hva sier Bibelen? Vi som kristne må basere våre liv på Guds Ord. Og etter forfatterens bokstavelige tolkning av Bibelen er endetiden, slik Ordet selv beskriver den, veldig nær. Men det er håp. Jeg mener vi som kristne skal ikke gjennomgå trengselstiden på syv år. Begrunnet på hva? På Bibelen. Likevel synes mange frelste at Bibelens lære om endetiden er både ubehagelig og skummel. Vår tidsalder har også en slutt. Mange vonde og vanskelige hendelser vil intreffe i de siste tider i følge Guds Ord. Det vil ikke være business as usual for alltid. Denne boken tar for seg tema som:

  • Hvor passer vår tid inn i Bibelens profetier om endetiden?
  • Hva sier Bibelen om bortrykkelsen av bruden, eller Jesu menighet?
  • Kan teknologiske fremskritt linkes til Bibelske profetier om endetiden?
  • Skal tusenårsriket bokstavelig talt vare i tusen år?
  • Hva er den uhellige treenighet?
  • Kan UFO-er eller aliens forklares ut i fra Bibelen?
  • Israels og nabostatenes rolle i endetiden .
  • Kan Covid 19-viruset kobles til Bibelske endetidsprofetier?

Målet med denne boken er å gi leseren økt kunnskapsnivå om hva Bibelen selv sier skal skje i endetiden. Dette er viktig kunnskap for enhver kristen. Hvorfor? Fordi det vil kunne påvirke våre prioriteringer på mange plan. Og ikke minst: Vi vet at vi snart nærmer oss vårt ultimate mål. Vi skal hjem til Herren. Boken er også et frimodig forsøk på å ta for seg temaer som mange kristne lurer på, men som de kanskje ikke tør å spørre andre om. Forfatteren av boken er utdannet Cand. Scient i kjemi og Master i Farmasi ved UiB. I over 40 år har han studert Bibelens Ord om de siste tider. Bli med på en spennende reise i Bibelens profetier.     

Kort om bortrykkelsen

For mange kan endetiden virke skummel og vanskelig å forholde seg til. Men det har vi ifølge Bibelen ingen grunn til! Slik jeg leser Guds Ord, skal vi som er frelst rykkes bort før trengselen på 7 år begynner. Gud dømmer ikke oss som er rettferdig sammen med de urettferdige. Se bare 1 Mosebok kapittel 18. De syv år med trengsel er Guds dom over verden, og kan derfor ikke gjelde oss som er frelst. Se Joh 5:24, Joh 9:39. Som ung hadde jeg mange spørsmål om endetiden, men ingen kunne svare meg på det jeg lurte på. Denne korte boken er et forsøk på å vekke interessen om temaet bortrykkelsen. Mitt håp er at leseren kan nærme seg temaet uten frykt. Bibelen viser flere steder at endetiden ikke er en fare for dem som har gitt sitt liv til Jesus. Min anbefaling er alltid: Les din egen Bibel og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. Er du under 18 år, anbefaler jeg alltid at du hører med foreldrene dine før du leser denne boken. Forfatteren er utdannet med hovedfag i kjemi og master i farmasi. I over 40 år har han vært opptatt av- og studert hva Bibelen sier om de siste tider. 

Last ned gratis under!

Last ned gratis under!

Endetid for ungdom 101

For mange kan endetiden virke skummel og vanskelig å forholde seg til. Men det har vi ifølge Bibelen ingen grunn til! Slik jeg leser Guds Ord, skal vi som er frelst rykkes bort før trengselen på 7 år begynner. Gud dømmer ikke oss som er rettferdig sammen med de som ikke er rettferdige. Se bare 1 Mosebok kapittel 18. De syv år med trengsel er Guds dom over verden, og kan derfor ikke gjelde oss som er frelst. Se Joh 5:24, Joh 9:39. Som ung hadde jeg mange spørsmål om endetiden, men ingen kunne svare meg på det jeg lurte på. Denne boken er et forsøk på å vekke interessen om temaet endetiden. Pluss å hjelpe deg som er ung til å nærme deg temaet uten frykt. Bibelen viser flere steder at endetiden ikke er en fare for dem som har gitt sitt liv til Jesus. Min anbefaling er alltid: Les din egen Bibel og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. Er du under 18 år, anbefaler jeg alltid at du hører med foreldrene dine før du leser denne boken. Forfatteren er utdannet med hovedfag i kjemi og master i farmasi. I over 40 år har han vært opptatt av- og studert hva Bibelen sier om de siste tider. 

Last ned gratis under!

Hvor stor andel av Bibelens profetier omhandler endetiden?

En oppgave basert på boken : "Encyclopedia of Biblical Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment ", by J. Barton Payne. Her gjennomgås alle Bibelens 8352 profetier (ifølge Payne) for å finne et omtrentlig svar på hvor mange av Bibelens profetier som kan defineres som endetidsprofetier. Disse deles inn i 6 kategorier: Israels gjenopprettelse, bortrykkelsen, trengselstiden, tusenårsriket, den endelige dom og evigheten. En grundig avhandling om Bibelens endetidsprofetier, basert på nærmere 40 års studier av Ordet. Husk at profetier kan være vanskelig å tolke. Derfor må en gå frem med varsomhet. Synes du det er vanskelig å forsvare at vi også skal forkynne om endetiden? Flere ledere i kristen-Norge vil ikke ha slik forkynnelse. "Det skaper uro og strid", er argumentet. 2Tim 3.16-17 sier at hele Skriften er innåndet av Gud. Derfor skal hele Bibelen forkynnes! Vil du raskt finne resultatene, se tabell 3.2, 3.4 og 3.5. Da kan du spare mye tid. Håpet er likevel at noen vil gå nøye gjennom alt. Husk: Gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. Denne oppgaven er kanskje spesielt egnet for den interesserte Bibel-studenten?

Last ned gratis under!

Oppsummerende tabeller fra oppgaven "Hvor stor andel av Bibelens profetier omhandler endetiden?"

Kun 3 sider med resultater fra oppgaven "Hvor stor andel av Bibelens profetier omhandler endetiden?".  For de som gjerne vil lese resultatene før de leser hele oppgaven. NB: Dette er min tolkning av Skriftsteder fra Bibelen. Gjør deg opp din egen mening. Det er det som betyr noe for deg.

Last ned gratis under!

Kort om endetid for voksne

For mange kan endetiden virke skummel og vanskelig å forholde seg til. Men det har vi ifølge Bibelen ingen grunn til! Slik jeg leser Guds Ord, skal vi som er frelst rykkes bort før trengselen på 7 år begynner. Gud dømmer ikke oss som er rettferdige sammen med de som ikke er rettferdige. Se bare 1 Mosebok kapittel 18. De syv år med trengsel er Guds dom over verden, og kan derfor ikke gjelde oss som er frelst. Se Joh 5:24, Joh 9:39. Som ung hadde jeg mange spørsmål om endetiden, men ingen kunne svare meg på det jeg lurte på. Denne boken er et forsøk på å vekke interessen om temaet endetiden. Pluss å hjelpe deg som leser til å nærme deg temaet uten frykt. Bibelen viser flere steder at endetiden ikke er en fare for dem som har gitt sitt liv til Jesus. Min anbefaling er alltid: Les din egen Bibel og gjør deg opp din egen mening! Det er det som betyr noe for deg. Forfatteren er utdannet med hovedfag i kjemi og master i farmasi. I over 40 år har han vært opptatt av og studert hva Bibelen sier om de siste tider. 

Last ned gratis under!

Del 1 av romanserie om endetiden for ungdom

After Rapture Missionaries-serien

Denne boken handler om A.R.M: En hemmelig, kristen organisasjon med følgende formål: Å hjelpe mennesker over hele verden med å ta imot Jesus som sin frelser etter bortrykkelsen. Og til selv å bli misjonærer i den kommende apokalyptiske verden. Hovedpersonene kommer fra familien med etternavn Baker: Samuel (far, Sam blant venner), Lilly (mor), Daniel (sønn, Danny blant venner) og Charles (stesønn, Chuck blant venner). Handlingen utspiller seg fra 2026-2027 i London. I historien får vi se hvordan de ulike valgene hovedpersonene tar kommer til å påvirke livene deres. Og ikke minst: Hvilke konsekvenser får valgene deres? Noen konsekvenser er kortvarige, andre gjelder en hel evighet. Gjennom denne romanen er det lagt vekt på en bokstavelig tolkning av Bibelen. Likevel er det også brukt fantasi til å fortelle en versjon av endetiden, som forfatteren mener er i tråd med en bokstavelig tolkning av Bibelen. Boken passer for ungdommer og for unge voksne. NB: Flere antagelser i A.R.M-serien har gått i oppfyllelse! Se vedlegg bakerst i boken.

Last ned gratis under!

Del 2 av romanserie om endetiden for ungdom

A.R.M; After Rapture Missionaries-serien

Bok to i A.R.M-serien omhandler «Rapture gap». Dette er tiden som følger rett etter bortrykkelsen og frem til Daniels syttiende års uke starter. I Bibelen står det ikke mye om denne epoken. Vil den vare 1 dag, 1 uke, 1 måned eller 1 år? Ingen vet svaret. Antikrist vil tre frem i denne perioden. Og han vil trolig ikke bare komme ut av løse luften. Gud bestemmer selv når Antikrist og den falske profet får entre arenaen. I denne boken fortetter historien om Chuck Baker og hans venninne Sandra Yale. Begge har blitt etterlatt på jorden. De gikk glipp av bortrykkelsen. Jesus har hentet sin brud! Chuck skjønner raskt hva som har skjedd. Dermed vet han også må gjøre for å «rekke siste tog» til bryllupet i himmelen! Men dette medfører store utfordringer og prøvelser. I Guds kraft gyver Chuck og Sandra løs på utfordringene som venter dem. De blir godt hjulpet av Sam, stefaren til Chuck (nå i himmelen). Han har laget en mengde videobeskjeder med gode råd for hva de nå bør gjøre. NB: Flere antagelser i A.R.M-serien har gått i oppfyllelse! Se vedlegg bakerst i boken.

Last ned gratis under!

Del 3 av romanserie om endetiden for ungdom

A.R.M; After Rapture Missionaries-serien

Bok tre i A.R.M-serien tar for seg Daniels syttiende års uke, også kalt trengselstiden. Denne perioden skal vare i syv år, og begynner med at Antikrist oppretter en pakt med Israel og verden. Når denne epoken starter, har Antikrist trolig opparbeidet seg stor makt. Men han er nok fortsatt ikke allmektig på jorden. Mange ting må på plass først. Og tempelet i Jerusalem må også gjenoppbygges, etter profetiene i Guds Ord. Daniels syttiende års uke deles inn i to epoker, begge på tre og et halvt år. I den første delen virker de to vitnene fra Jerusalem foran øynene på hele verden. Etter at de første tre og et halvt årene er omme, klarer Antikrist å drepe dem. Vi har nå kommet til de siste tre og et halvt år av trengselstiden, også kalt den store trengsel. På dette tidspunktet skal Antikrist blant annet vanhellige tempelet. Denne boken starter med at Chuck Baker og Sandra Yale rømmer fra London til Haifa i en ubåt sammen med Ariel Liebermann. Fra Haifa reiser de mot Jerusalem, hvor de skal oppholde seg gjennom hele trengselstiden. Både Chuck og Sandra kjemper mot mørkets makter når de i Guds mekitge kraft gir alt for å fullføre målet til A.R.M: Å utruste de etterlatte fra bortrykkelsen på redselen som nå vil ramme hele verden. NB: Flere antagelser i A.R.M-serien har gått i oppfyllelse! Se vedlegg bakerst i boken.

Last ned gratis under!

Trosforsvar for unge kristne

Denne boken er skrevet for å kunne hjelpe unge kristne å forsvare troen sin. Forfatteren har selv opplevd at det å flytte ut av hjemmet og sin vante menighet kan være tøft. Også trosmessig. I en ny hverdag skal den unge kristne forsøke å danne sitt nye liv. Mange blir møtt med skepsis fordi de velger å tro på Gud. Og mange blir igjen bombardert med spørsmål de ikke har forutsetning til å svare på. «Hvorfor har jeg ikke lært noe om å forsvare troen min?», undre de seg kanskje på. Og hvordan skal jeg klare ensomhet under Covid19-pandemien? Alle som er voksne har jo vært ung en gang. Vi som voksne kristne har et ansvar for å hjelpe de unge til å kunne forsvare det de tror på. Boken er ikke et komplett eksempel på trosforsvar. Det var heller aldri hensikten. Men den er skrevet for å kunne hjelpe unge kristne til å begynne en prosess på å kunne forsvare sin tro. På hva? På Bibelen. Mange aktuelle tema som unge kristne blir krevd å ha en mening om blir tatt opp. Bli med på en spennende reise innen trosforsvar.

Last ned gratis under!

Noveller Til ettertanke

En novellesamling som tar for seg konsekvensene av det å endre på innholdet i Bibelen. Håpet er at leseren skal reflektere over hva som skjer når Guds Ord settes til side for å fremme eget eller andres syn.

Last ned gratis under!

Ung, Moden Tro

Denne boken er for deg som ønsker å få mer innblikk i hva Gud allerede har gitt oss gjennom sin sønn Jesus Kristus. Det legges mye vekt på hva Bibelen sier om ulike aspekter om det å være troende. Målet er at vår tro skal kunne modnes. En ung tro kan være både sterk og skjør. En moden tro kan være erfaren, men også preget av dårlige erfaringer. Hvordan kan vi kombinere det beste fra begge deler? Boken er tilpasset Bibel-studier, enten gruppene kalles Bibel-grupper, celle-grupper eller connect-grupper. Etter hvert kapittel er det plass til egne notater. Det første kapittelet er skrevet til ære for de som måtte være ufrelste. Av egen erfaring vet jeg at det kan være mange saker som ufrelste lurer på, men som de kanskje ikke tør å spørre om. Gjennom hele boken legges det vekt på en bokstavelig tolkning av Bibelen: Det som står i Ordet er det vi skal forstå ut ifra Ordet. Boken passer for tenåringer og oppover. Velkommen til et spennende studie i Guds Ord og løfter.

Download for free below!

The Bride Who Disappeared

For the English speaking people.

Many have an opinion about the Biblical end times. Who do we choose to listen to? What does the Bible say about this topic? We as Christians need to build our lives upon the Holy Scripture. This also applies to the time we now live in. According to the author, we are rapidly accelerating towards the end times! We are drawing close! Many Christians think that the end times is a subject far too scary to approach. But we know that this world is going to end. Our age of time will pass. Many painful and difficult things must come to pass in the end time, as the Bible describes it. It will not be "business as usual" forever. But there is hope! We as Christians, who put our faith in Jesus as our personal Savior, will escape the tribulation period to come. Many different themes will be presented in this book: In what prophetic time do we live in today? What does the Bible tell us about the rapture of the Church? Can our technological advancements be linked to Biblical end time prophecies? What is the Millennium really? What is the "unholy trinity"? Can UFO`s, or "aliens", be explained from Scripture? The main goal for this book is to give the reader an increased knowledge about what the Bible teaches about the end times. It is necessary for every Christian to have some information about the end times, based on the Holy Bible. Why? Because we are supposed to teach our children, our Churches and the world what we believe will happen. This book is an attempt from the author to help others in doing so. To the authors experience, many have questions about the end times but dare not ask them. Christians and non-believers alike. Let us be ready to give answers founded on what the Bible says! The author of this book is Kristian Lovdal. For more than 40 years has he been studying the Bible end the end times in Scripture. He holds a Master`s degree in Chemistry and a Master`s degree in pharmacy. 

Last ned gratis under!

Hvordan kan kristne forholde seg til genteknologi?

Helt fra tidlig ungdomsalder har jeg fulgt med på den teknologiske utviklingen innen genforskning- og genterapi. Med hovedfag i kjemi og som master i farmasi har jeg i voksen alder også fått den fagmessige bakgrunnen som er nødvendig å følge den raske utviklingen innen dette fagfeltet. Men den viktigste bakgrunnen jeg har kommer fra Guds Ord. Denne korte boken er ikke et forsøk på moralisering. Det er et forsøk på å finne ut hvordan vi som kristne kan forholde oss til genforskning- og genterapi, basert på hva Bibelen har å si. Kanskje dette kan være til hjelp for kristne som er skeptisk til temaet, men som ikke vet hva Bibelen har å si? Jeg overlater til enhver å gjøre seg opp sin egen mening. Del gjerne med noen du kjenner, eller med din lokale pastor. For mer gratis materiale, se nettsiden https://www.gratisbok.no. Måtte denne boken bli til velsignelse for deg som leser den!

Last ned gratis under!

Hvordan kan kristne forholde seg til utenomjordisk- eller interdimensjonalt liv hvis det skulle oppdages?

Helt fra jeg var ganske ung har jeg fulgt med på astronomi og muligheten for funn av «intelligent liv» andre steder i universet. Dette har nå utvidet seg til å gjelde mulighet for «interdimensjonalt liv». Mitt fokus har vært som følger: Hva har Bibelen å si om dette temaet? Svært viktige ting, viser det seg! For mange har UFO-fenomenet, uansett hva de måtte tro på, vært preget av stigmatisering og latterliggjøring. Vel, slik er det ikke nødvendigvis lenger. Informasjon hentet fra amerikanske forsvarsmyndigheter om hva UFO-er kan være ble lekket allerede i desember 2017 på Fox News. Louis Elizondo, tidligere ansatt i AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program i USA) kom med en oppsiktsvekkende uttalelse 17.12.17. Uttalelsen var som følger, oversatt til norsk «Vi er kanskje ikke lenger alene, hva nå det måtte bety». Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=-2b4qSoMnKE. Forskere finner stadig flere eksoplaneter, det vil si planeter i andre solsystemer. Noen av disse kan potensielt kunne ha forhold kompatibelt for liv slik vi kjenner det. Mange tar til orde for at «det må finnes liv andre steder i universet». Personlig tror jeg at ufo/aliens/interdimensjonalt liv er en del av endetidsbedraget fra Satan. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Ved å lese i Guds Ord! Kan så Bibelen forklare hva UFO-fenomenet er? Mitt svar er: Ja! Håpet er at leseren kan gjøre seg opp sin egen mening ut ifra Guds Ord.

All In For A Pretribulation Rapture

For the English speaking people

This is a short book about the rapture. It is not a deep dive into the Scripture. But I do believe it is an important one. Personally I believe in a pretribunational rapture. It means I believe that the Saints will be raptured to heaven before the 7 year tribulation period. In this book we will take a look at a definition of the end times, the true nature of God, the differences and similarities of the old and the new covenant, what God` s purpose of the tribulation period is, God` s judgement in this period, and respect for other peoples upinons. For more than 40 years has the author been studying Biblical prophecies about the end times. Even before he could read, at an age of 5, he asked questions about this exiting subject. He holds a Master`` s   degree in Chemistry and a Master` s degree in Pharmacy.

Download for free below!